CheckPoint 1.8 - instrukcja obsługi

 

1. Należy pobrać plik instalacyjny dostępny bezpośrednio z naszego serwera:
CheckPoint1.8. Wersja z NFC i QR działa od Androida 4.0

CheckPoint1.0. Wersja z QR działa od Androida 2.3.3.

 

UWAGA: Aplikacja jest niedostępna w sklepie Google Play.

 

2. Zainstalować plik na swoim telefonie.

 

3. Uruchomić aplikację i zezwolić na komunikację SMS oraz wykorzystanie aparatu:

 

 

4. Kliknąć przycisk ustawień (symbol zębatki), wpisać nr 664079222 i zatwierdzić:

 

 

5. Zatwierdzić ustawienia klikając symbol „potwierdzenia” znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu:

 

 

6. W celu potwierdzenia PK należy zbliżyć telefon do karty NFC lub skierować aparat telefonu na kod QR i wcisnąć przycisk „Podbij PK”.

 

7. Aplikacja automatycznie odczyta dane z kodu QR i wyśle SMS z danymi PK na podany nr.

 

8. W przypadku gdy zaginie lampion z kartą NFC/kodem QR lub sam kod QR ulegnie zniszczeniu, kod PK można wpisać ręcznie. W tym celu należy kliknąć przycisk „Potwierdź PK ręcznie”, wpisać kod PK i kliknąć przycisk "Wyślij":

 

 

9. W celu sprawdzenia historii potwierdzonych PK, należy kliknąć przycisk „Historia”:

 

 

Symbol ołówka - kod PK został wpisany ręcznie,

Symbol kodu QR - PK został potwierdzony kodem QR,

Symbol anteny NFC - PK został potwierdzony kartą NFC,

Zielona koperta - SMS wysłano i dostarczono,

Żółta koperta – SMS wysłano (uwaga, sieć GSM nie zawsze wysyła powiadomienia o dostarczeniu SMS),

Czerwona koperta - SMS nie wysłano.

 

10. W przypadku braku zasięgu sieci GSM, podczas potwierdzania PK, należy zbliżyć telefon do karty NFC/zeskanować kod QR lub wpisać kod PK ręcznie. Następnie po uzyskaniu zasięgu sieci należy kliknąć przycisk "Historia" i wybrać wiersz z czerwoną kopertą. Pojawi się dodatkowe okienko z dwiema opcjami: "Otwórz skrzynkę SMS" i "Ponów wysyłkę".
Jeżeli wybierzemy opcję "Ponów wysyłkę" aplikacja ponownie wyślę SMS z danym PK (symbol czerwonej koperty zostanie zaktualizowany na wysłano/dostarczono, w skrzynce SMS pozostanie wcześniej niewysłany SMS).

 

 

10.1. Jeżeli klikniemy "Otwórz skrzynkę SMS" to zostaniemy automatycznie przeniesieni do wiadomości SMS (czerwona koperta zostanie w Historii aplikacji, a zniknie wykrzyknik w skrzynce wiadomości SMS):

 

 

11. Jeśli dany SMS nie został wysłany (symbol wykrzyknika przy treści wiadomości SMS) należy kliknąć na wykrzyknik i wybrać „wyślij ponownie”:

 

 

12. Po chwili powinno wyświetlić się potwierdzenie wysłania SMS:

 

 

13. UWAGA: w Aplikacji CheckPoint czerwona koperta po ponownym wysłaniu SMS, bezpośrednio ze skrzynki SMS, nie zmienia koloru, nadal pozostaje kolor czerwony.
Aby zaktualizować czerwoną kopertę w Historii należy skorzystać z funkcji "Ponów wysyłkę" bezpośrednio z Historii aplikacji.

 

14. UWAGA 2: Dla systemów Android poniżej wersji 4.4 aplikacja nie przekazuje wiadomości do skrzynki SMS (skrzynka pozostaje pusta). Dlatego aby ponowić wysyłkę SMS i zaktualizować czerwoną kopertę, należy skorzystać z funkcji "Ponów wysyłkę" bezpośrednio z Historii aplikacji.

 

15. Testowe kody QR: