CheckPoint NFC 2021 - instrukcja obsługi

 

1. Należy pobrać plik instalacyjny bezpośrednio z naszego serwera (ze względu na wysyłkę SMS, nie ma możliwości pobrania aplikacji ze Sklepu Google Play):
CheckPoint NFC 2021. Wersja z NFC i QR działa od Androida 5.0 

2. Zezwolić na instalację z nieznanych źródeł i zainstalować plik na swoim telefonie.

 

3. Uruchomić aplikację i zezwolić na komunikację NFC, SMS oraz wykorzystanie aparatu:

 

 

4. Kliknąć przycisk trzy kropki (w prawym górnym rogu), następnie wybrać "Ustawienia"

 

 

5. Kliknąć przycisk "Numer organizatora"

 

 

6. Wpisać nr 664079888 i zatwierdzić:

 

 

 

7. Kliknąć raz przycisk wstecz i przejść do strony głównej:

 

8. Aby załadować zaszyfrowany plik mapy, należy pobrać plik z rozszerzeniem pkx np. test.pkx i zapisać go w folderze Download/Pobrane (zapisanie w innym folderze, spowoduje odrzucenie pliku przez system Android).

 

9. W oknie głównym ponownie kliknąć przycisk trzy kropki i wybrać "Załaduj mapy":

 

 

10. Przejść do folderu Pobierania (Download) i wybrać plik z rozszerzeniem pkx:

 

 

11. Po chwili pojawi się komunikat o liczbie załadowanych map:

 

 

12. W celu potwierdzenia PK należy odblokować i zbliżyć telefon do karty NFC

 

13. Aplikacja automatycznie odczyta dane z kodu NFC lub QR i wyśle SMS z danymi PK na podany nr.

 

14. Na ekranie automatycznie pojawi się wpis i kolejno komunikaty "sms wysłany" oraz "sms dostarczony".

 

 

15. W celu potwierdzenia PK poprzez kod QR, należy skierować aparat telefonu na kod QR i kliknąć przycisk symbol aparatu w prawym górnym rogu.

 

16. W przypadku gdy zaginie lampion z kartą NFC/kodem QR lub sam kod QR ulegnie zniszczeniu, kod PK można wpisać ręcznie. W tym celu należy kliknąć przycisk z symbolem ołówka, wpisać kod PK i kliknąć przycisk "OK":

 

 

Legenda Historii potwierdzeń:

Symbol ołówka - kod PK został wpisany ręcznie,

Symbol aparatu - PK został potwierdzony kodem QR,

Symbol anteny NFC - PK został potwierdzony kartą NFC,

Symbol koperty - PK został potwierdzony, brak mapy

Symbol mapy - dostępna mapa kolejnych PK

Zielona koperta/mapa - SMS wysłano i dostarczono,

Niebieska koperta/mapa - SMS wysłano - potwierdzenie niepełne,

Żółta koperta/mapa – SMS nie wysłano lub brak potwierdzenia (uwaga, aplikacja otrzymuje powiadomienia o dostarczeniu SMS tylko gdy jest aktywna/pracuje w tle),

Czerwona koperta/mapa - SMS nie wysłano.

 

17. Aby ponownie wysłać SMS, należy przytrzymać wiersz z czerwoną/żółtą kopertą i kliknąć przycisk "Ponów wysyłanie sms":

 

 

18. Jeżeli będzie zasięg GSM, po chwili pojawią się kolejno komunikaty "sms wysłany" oraz "sms dostarczony", a symbol koperty/mapy zmieni kolor na zielony

 

 

19. Aby wyświetlić mapę, należy kliknąć na wiersz z potwierdzeniem PK, w którym jest symbol mapy:

 

 

20. Testowe kody QR: