CheckPoint NFC 2.xx - instrukcja obsługi

 

1. Należy pobrać plik instalacyjny dostępny w Google Play lub bezpośrednio z naszego serwera:
CheckPoint NFC 2.1. Wersja z NFC i QR działa od Androida 5.0

 

2. Zainstalować plik na swoim telefonie.

 

3. Uruchomić aplikację i zezwolić na komunikację NFC, SMS oraz wykorzystanie aparatu:

 

 

4. Kliknąć przycisk ustawień (symbol zębatki), następnie przycisk "Główne"

 

 

5. Kliknąć w przycisk "Nr organizatora"

 

 

6. Wpisać nr 664079222 i zatwierdzić:

 

 

7. Kliknąć dwa razy przycisk wstecz i przejść do strony głównej:

 

 

8. Aby załadować zaszyfrowany plik mapy, należy pobrać plik z rozszerzeniem pkx np. test.pkx i zapisać go w folderze Download/Pobrane (zapisanie w innym folderze, spowoduje odrzucenie pliku przez system Android).

 

9. W oknie głównym kliknąć przycisk Historia:

 

 

10. Następnie symbol mapy (prawy górny róg):

 

 

11. Wybrać plik z rozszerzeniem pkx:

 

 

12. Pojawi się komunikat o załadowaniu map:

 

 

13. W celu potwierdzenia PK należy odblokować i zbliżyć telefon do karty NFC lub skierować aparat telefonu na kod QR i wcisnąć przycisk „Odczytaj PK z QR”.

 

14. Aplikacja automatycznie odczyta dane z kodu NFC lub QR i wyśle SMS z danymi PK na podany nr.

 

15. W przypadku gdy zaginie lampion z kartą NFC/kodem QR lub sam kod QR ulegnie zniszczeniu, kod PK można wpisać ręcznie. W tym celu należy kliknąć przycisk „Ręczne wprowadzanie PK”, wpisać kod PK i kliknąć przycisk "OK":

 

 

16. Po potwierdzeniu PK, aplikacja automatycznie przechodzi do Historii:

 

 

Symbol ołówka - kod PK został wpisany ręcznie,

Symbol aparatu - PK został potwierdzony kodem QR,

Symbol anteny NFC - PK został potwierdzony kartą NFC,

Symbol koperty - PK został potwierdzony, brak mapy

Symbol mapy - dostępna mapa kolejnych PK

Zielona koperta/mapa - SMS wysłano i dostarczono,

Niebieska koperta/mapa - SMS wysłano - potwierdzenie niepełne,

Żółta koperta/mapa – SMS wysłano - brak potwierdzenia (uwaga, aplikacja otrzymuje powiadomienia o dostarczeniu SMS tylko gdy jest aktywna/pracuje w tle),

Czerwona koperta/mapa - SMS nie wysłano.

 

17. Aby ponownie wysłać SMS, należy przytrzymać wiersz z danym PK, po chwili pojawi się wibracja telefonu i komunikat "sms wysłany"

 

 

18. Aby wyświetlić mapę, należy kliknąć na wiersz z potwierdzeniem PK, w którym jest symbol mapy:

 

 

19. Testowe kody QR: